Houd mijn sessie actief Paswoord vergeten?

Privacybeleid

Brussels Hotels Association (hierna "BHA") respecteert de privacy van haar gebruikers en haar leden (hierna de "Gebruikers")

In overeenstemming met de geldende wetgeving en de 2016/679 Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: RGPD), zijn wij verantwoordelijk voor de bescherming van uw privacy, en wij zijn toegewijd om dit doel te bereiken.

Voor meer informatie of als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, aarzel niet om uw verzoek op te sturen naar info@brusselshotelsassociation.be

Verwerkingsdoeleinden

De gegevens die we verzamelen zijn uitsluitend bedoeld om de taken en doelstellingen van  BHA uit te voeren, namelijk om de belangen van professionals uit de hotelsector te dienen en te verdedigen, om zo een gunstig klimaat te creëren voor een bloeiende business in de hele sector en u een uitgebreide selectie aan te bieden van mogelijkheden die u kunnen interesseren

Overdracht aan derden

Uw persoonlijke gegevens zullen nooit worden doorgegeven aan andere bedrijven dan die van de Brussels Hotels Association (B.H.A.) A.S.B.L.

Bewaarperiode

De verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang de Gebruiker een effectief lid van de BHA is of gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van toegang, rectificatie, schrapping, beperking, oppositie en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De gebruiker heeft heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de gebruiker het recht om een copie van zijn persoonsgegevens te bekomen.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de gebruiker gevraagd om:

-           zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
-           een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@brusselshotelsassociation.be

Direct marketing

De gebruiker heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De gebruiker beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Browsen

Deze website is niet geconfigureerd om zonder uw inbreng informatie van uw computer in te zamelen. Dit betekent dat wij uw identiteit, uw e-mailadres of om het even welke informatie die met u in verband kan worden gebracht, niet kennen, tenzij u ze ons vrijwillig en bewust verschaft.

IP-adres (Internet Protocol)

Een IP-adres is een nummer dat uw computer automatisch toegewezen krijgt wanneer u het internet bezoekt. Wanneer gebruikers een pagina van onze website opvragen, registreren onze servers het huidige IP-adres van de gebruiker. Wij gebruiken het IP-adres om problemen te diagnosticeren. Wij koppelen IP-adressen niet aan uw persoonlijke gegevens.

Cookies

Onze website gebruikt de "cookie"-technologie. "Cookies" zijn gecodeerde tekenreeksen die een website op de computer van een gebruiker opslaat. De cookie bevat geen persoonlijke informatie over u en geeft ons op geen enkele manier de mogelijkheid om contact met u op te nemen. De cookie onttrekt geen informatie aan uw computer.

Een vereniging voor en door professionals uit de hotelsector

Dagelijks stellen wij alles in het werk om de Brusselse hotelsector te versterken en te ontwikkelen.


De BHA vertegenwoordigt meer dan:

  • - 90% van de Brusselse hotels
  • - 15.000 kamers
  • - 12.500 banen
  • - 6 miljoen overnachtingen per jaar
 

info@brusselshotelsassociation.be | © | Disclaimer | Privacybeleid